Aby náš e-shop fungoval, používáme cookies.

Jak postupovat v případě reklamace?

Při reklamaci kupující nejprve kontaktuje prodávajícího, který mu sdělí, jak při reklamaci konkrétního zboží postupovat.

V žádném případě by kupující neměl zboží zasílat prodávajícímu bez předcházejícího kontaktu. Jednotlivý výrobci v současnosti provozují vlastní reklamační střediska, která vyřizují přímo reklamace koncových zákazníků.

Při reklamaci zboží je povinností zákazníka zároveň sdělit dodavateli důvod reklamace. Reklamovat lze pouze zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu. Informace o délce záruky je k dispozici v detailu položky kliknutím na produktové číslo zboží v průběhu objednávání. Záruční doba na zboží je také uvedena na dodacím listu, její délka je vyjádřena v měsících a začíná datem dodání. Prodávající se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem.